29. januar 2021

Landsdelsmøde

By henrik@fdfnet.dk

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Deltagelse sker online via dette link:
https://fdf.my.webex.com/meet/FDF
Dagsorden

 1. Valg af dirigent eller dirigenter
 2. Forelæggelse af Landsdelsledelsens beretning til efterretning.
 3. Aflæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse
 4. Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder
  fastlæggelse af budget for perioden frem til næste
  landsdelsmøde.
 5. Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens plan for perioden frem til næste landsdelsmøde
  a. Følgende emner til drøftelse:
  i. Udvalg struktur
  ii. Plan for lejre og arrangementer
  iii. Fremtidig kommunikation
 6. Valg til landsdelsledelsen
  a. På valg er:
  i. Henrik Øllgaard-Nicolajsen (genopstiller
  ikke)
  ii. Mette K Svendsen (genopstiller
  b. Suppleantposter
  i. 1:
  ii. 2:
 7. Valg af en revisor samt en stedfortræder for denne
  a. Niels Gregers (genopstiller)